God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Waar leef ik voor?

Drugs, zelfdodingParel
Je bent een parel in Gods ogen
Drugs, zelfdoding
Parel
Je bent een parel in Gods ogen

Wat is het doel van het leven? Waarom hebben mijn ouders mij in deze wereld vol problemen en geweld gezet? Oorlog, depressie, alcohol, drugs, zelfdoding, zinloos leven, ontgoocheling, werkloosheid, diefstal, moord, gevechten, dood, verlies van een dierbaar persoon, (dodelijke) ziekte, noodzaak van een psychiater, geen uitzicht op een toekomstig leven en geen doelen hebben, verlies van ideologie, etc.
We hebben geen specifiek antwoord voor jou omdat elke persoon anders is. Eén persoon is sterk, anderen hebben meer hulp nodig. Maar we zullen je een paar antwoorden geven waarom je leeft.
Allereerst JIJ bent waardevol. Niemand kan en mag zeggen: "Ik ben waardeloos". Niemand heeft mij nodig. Dit is een leugen. Je eerste stap is om dit te geloven. Iedere persoon in de wereld heeft waarde, als je alleen een moeder bent, jouw kind(eren) heeft jou nodig, je bent een zeer belangrijke rol in de opvoeding van jouw kinderen. Jullie die studeren, hebben een zeer belangrijke rol om te helpen bij de groei van het land. Brazilië is bijvoorbeeld failliet, de uitgaven zijn hoger dan wat er aan belasting ontvangen wordt. Velen hebben geen baan, drie miljoen werklozen. Brazilië heeft leiders nodig en gestudeerde mensen om Brazilië te laten groeien. Meer mensen die werken en geld genereren (belastingen) zodat de overheid de werknemers in onderwijs, gezondheid, wegen aanleg, pensionering, etc. kan betalen Dus iedereen, inclusief JIJ, BENT BELANGRIJK.

Waarom al deze problemen?

Sorry, kun je zeggen, maar ik heb niet de kracht in mij om door te gaan met het leven. Waarom al deze problemen?
Welnu, je moet begrijpen dat mensen problemen veroorzaken omdat ze alleen aan zichzelf denken en er krachten van het kwaad in de wereld zijn. Je kunt lachen als ik spreek over de krachten van het kwaad, maar ik denk dat je hebt gehoord van mensen die aan macumba, voodoo doen en geesten raadplegen. Dus er zijn deze krachten van het kwaad. Ik zal er later over praten. Egoïstische mensen denken alleen aan hun eigen rijkdommen. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland wat een communistisch land was. Na de val kreeg Putim de macht. Nu is hij een van de rijkste mensen ter wereld. Hoe is dit mogelijk? Het leven in Rusland is nauwelijks in positieve zin veranderd. De leeftijd voor pensionering moet ophoog (hetzelfde is gaande in Nederland), omdat de regering niet het geld heeft om de A.O.W. te betalen, terwijl president Putim is uitgegroeid van 'arm' naar een van de rijkste mensen in de wereld. Dit is het communisme met de ideologie van deel je bezittingen met anderen. Helaas is het een grote leugen. Net als China zijn de leiders rijk, maar de bevolking werkt voor een habbekrats. We moeten onze ogen openen voor de realiteit. Jij en ik moeten samen bouwen, samenwerken en onze deel doen. Zorg voor een goede baan en verdien geld voor jezelf en helpt andere mensen. Liefhebben, vechten, werken.
We werken samen en doen ons deel.
Wil jij er deel van maken?

Wat is mijn ervaring?

Ik was drie keer werkloos met 2-3 jaar zonder werk. Mijn twee adolescente buren hebben zelfmoord gepleegd. Een van hen had een vriendin die in de wereld van misdaad leefde en de criminelen wilde hem dwingen om in drugs te handelen. Een oom heeft zelfmoord gepleegd.
Ik had veel moeite met studeren omdat ik dyslexie had en moeite had met spreken. Ik had veel hulp nodig van mijn leraren. Maar godzijdank heb ik overwonnen en ben afgestudeerd in de luchtvaart en informatica. Ik was enig kind en ben opgegroeid zonder vrienden. Mijn ouders kusten elkaar nauwelijks, ze omhelsden elkaar nooit, ze ruzieden omdat ze niet in staat waren met elkaar te communiceren. Toen ik jong was, was ik vaak ziek. Zelfs ziekte zijnde, ging ik naar school. Mijn ex-vrouw heeft me bedrogen en werd zwanger van een andere man. Maar godzijdank, ik heb het overleefd en heden ben ik met pensioen. Ik heb twee prachtige kinderen en een geduldige vrouw.
Kijk naar de nieuw gekozen president in Brazilië, na zijn moordaanslag, zei hij dat de reden om in leven te blijven leven, zijn acht jaar oude dochter is. Ze zei: papa wil geen wees worden.
Je kunt met veel dingen geconfronteerd worden, maar helaas zo is het leven. Zoals mijn zoon sprak, er zijn momenten van geluk en momenten van grote doornen. Je kunt gedesillusioneerd zijn. Maar doe jouw deel, studeer, mogelijk dat in de toekomst je de juiste vriend of de juiste vriendin vindt, met wie je gelukkig zult zijn en kind(eren) hebt. Dus het leven is de moeite waard, ook in ziekte of verlies van een dierbaar persoon. Dit is het leven, er is geen andere manier.

Waarom zoveel kwaad in de wereld?

Er is zoveel kwaad in de wereld omdat de mens er voor kiest om God niet te volgen en te gehoorzamen. Vanaf het begin, vanaf een zesduizend jaar terug, tot op de dag van vandaag. God wil het goede voor de mens, of je het gelooft of niet. Bah, houd op met die nonsens. God bestaat niet. Gelooft jij dat de BIG BANG, de grote explosie het universum heeft geschapen? Het hele universum is geweldig georganiseerd, alles volgt bepaalde regels. De maan circuleert op de juiste afstand van de aarde. Zou een grote explosie van materialen, water kunnen creëren, eerst zuurstof, dan planten, vervolgens bomen, daarna vissen en vee in die juiste volgorde? En uiteindelijk het meest complexe van de wereld, de mens. Waarom spreken niet alle mensen dezelfde taal? Waarom zijn de hoofden van dieren hetzelfde maar de hoofden van mensen verschillend? Waarom slechts menselijk leven op aarde? Met de grote explosie zouden op veel planeten menselijk leven moeten zijn, maar dat is er niet. Waarom geloven grote wetenschappers zoals Werner von Braun van NASA dat God bestaat?
Laten we het kwaad onderzoeken.
Het kwaad komt van satan en demonen. Zij bestaan omdat we macumba en voodoo kennen. Mensen die deze dingen praktiseren, spreken met hen en doen de meest afschuwelijke dingen tot het offer van baby's en kinderen en drinken van menselijk bloed. Zij vervloeken een mens tot ziekte en dood toe.
Daarom moeten jij en ik tegen dit kwaad vechten. Maar het zijn krachtige wezens. Jij en ik hebben deze macht niet. Alleen door te bidden en God te vragen zijn engelen te sturen om tegen deze wezens te vechten, is het mogelijk om dit kwaad te stoppen. Maar wat heeft dat met mij te maken? Omdat het kwaad alle geluk wil vernietigen in jouw leven.
Ola, mogen wij je helpen? Lees dan alles hieronder en stop niet voordat je alles hebt gelezen, ook als je het er niet mee eens bent. Zo niet, dan kunnen we u niet helpen en moet je elders hulp zoeken. De keuze is aan jou, maar geef ons een kans.
Om te begrijpen hoe het kwaad de wereld is binnengekomen, moeten we de Bijbel openen. De Bijbel begint met de aanwezigheid van een donkere, lege en woeste aarde. Het lijkt erop dat de aarde is vernietigd (ik denk door satan, maar dit is niet de plek om te argumenteren). Satan was de grote vijand van God, omdat hij gelijk aan God wenste te zijn. In het begin begon God opnieuw te scheppen: licht in de duisternis (is jouw leven duisternis?), planten en (fruit)bomen, vissen, dieren en vee. En als laatste, de man Adam en zijn vrouw Eva, de aarde was mooi en perfect. God zei dat Adam en Eva van alle fruitbomen mochten eten, alleen van één boom niet. Met de waarschuwing dat als van deze zouden eten, ze zouden sterven.
Satan gebruikte het lichaam van de slang (alleen door een lichaam van dier of persoon, kunnen satan en demonen zichtbaar zijn voor mensen) om met Eva te praten. Om kort te zijn: Satan sprak halve waarheden tegen Eva, zij geloofde hem en at van de verboden vrucht. Ze was verleid. Ze ging naar Adam en bood de verboden vrucht aan Adam. Nu moest hij een bewuste keuze maken: eten of niet. Kiezen voor zijn vrouw of tegen haar ten gunste van God en gehoorzaam wezen aan God. Hij koos verkeerd en at van de vrucht. Hierdoor kozen zij voor het kwaad en tegen God. Hierdoor kwam de zonde en de dood in de wereld. God verwijderde hen uit de prachtige tuin. En verwijderde de geest met welke zij in staat waren om met God te communiceren (de geestelijke dood). Met deze zonde kwamen in de wereld allerlei ziekten, ellende, moord, oorlog en dood. Vandaag is dit alleen maar erger aan het worden, omdat mensen steeds meer tegen God en ten gunste van satan en demonen kiezen. Het is de vrije keuze van de mens. God dwingt niet om voor Hem te kiezen. Daarom lijden mensen onder de gevolgen van het kwaad.

De gevolgen zijn dagelijks zichtbaar, de mens weet wat kwaad en goed is, de vele oorlogen, diefstallen en moorden. Andere mensen hebben hun geweten volledig uitgeschakeld, zien niet terug om een mens te vermoorden om een mobiele telefoon, een auto te beroven. Andere wensen HUN wil op te leggen aan anderen, als zij hun zin niet krijgen dan vernielen zij de bezittingen van andere, vernielen goederen in winkels, steken autobussen in brand en doen daarmee schade aan andere mensen. En dan durft men nog te spreken over democratie, terwijl de minderheid hun wil wenst op te leggen (met geweld) aan de wens van de meerderheid. Men denkt er is geen God, wij kunnen ongestraft ons gang gaan. Hun denken staat volledig onder invloed van satan en demonen zonder dit bewust te zijn. Het is de misleiding van deze machten der duisternis.
Misschien zeg je dat dit allemaal flauwekul is. Maar het feit is dat het immense heelal bestaat, de zon en maan op de juiste tijden hun licht geven, de eb en vloed die leven mogelijk maakt, fruitbomen, granen en melk maken het menselijk leven mogelijk. Om een vliegtuig te bouwen zoals de Airbus 340 zijn vele ingenieurs nodig, een enkele ingenieur heeft de kennis niet tot deze bouw. Het menselijk lichaam is zo complex, dat er vele specialisten nodig zijn, elk op hun eigen vakgebied van het menselijke lichaam. De mens is niet in staat om menselijk leven te creëren. Dus er moet een God bestaan.
Mogelijk denk je "misschien zal er wel een hogere macht bestaan, maar wat heb ik daarmee van doen". De vraag is, is dood echt dood, of volgt er leven op een andere plaats? Het antwoord is dat er leven volgt na de dood. Dan zal elk mens aan God verantwoording moeten afleggen over zijn of haar daden in het leven op aarde.
Alles best en wel, maar ik heb geen zin meer om te leven, ik ben het leven op aarde zat. Zat van alle tegenstrijdigheden, ik heb geen doel om te leven, de pijnen van mijn ziekte zijn ondragelijk, ik kan niet zorg dragen voor mijn gezin, ik ben ongelukkig. Zo ik ben beter uit om te sterven. Helaas heb ik zeer slecht nieuws voor jou. Als je jezelf niet verzoend hebt met God, zul je voor altijd (miljarden jaren) gescheiden blijven van God. Na dit leven op aarde volgt een leven waaraan geen einde komt. Zoals een ring zonder einde en begin is, zo is het leven na de dood, zonder einde. Erger een leven gescheiden van God betekent ergere pijnen en leed dan jouw leven op aarde!
Maar ik heb ook GOED NIEUWS voor jou!
God is liefde en wenst het goede na de dood van de mens op aarde. Ja zeker, pijn en leed, mogelijk plezier en geluk kunnen deel zijn op dit korte aardse leven van meestal een 70-80 jaar. Dat is niets vergeleken bij het leven waaraan geen eind komt. Het leven op aarde is een test, of je kiest voor de machten der duisternis, tegen God. OF je kiest voor God.
God wil je reeds op aarde de kracht geven om te leven in moeilijke omstandigheden. Soms bevrijdt Hij jou uit de moeilijkheden, soms geeft Hij de kracht om door die moeilijkheden heen te gaan.
Hum, alles best en wel, maar God is God, Hij kan niet weten hoe zwaar mijn leven is. Laat mij beginnen iets over God te vertellen, daarna zal ik je uitleggen hoe JIJ de kracht kan ontvangen voor jouw moeilijke leven.
God is een Drie-Eénheid. God bestaat uit God de Vader, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.
Misschien heb je gehoord over Jezus, wiens geboorte door christenen gevierd wordt met Kerstmis. Jezus had een heerlijk leven in de Hemel bij Zijn Vader. Mogelijk bespraken zij samen voor de oplossing van de scheiding tussen hen en de zondige mens. Ofschoon God Liefde is, is Hij ook rechtvaardig. Geen enkele ouder wiens kind vermoord is, wenst dat de moordenaar vrij kan rondlopen zonder enige straf. Zonder straf is onrechtvaardig. De moordenaar dient gestraft te worden, dat is rechtvaardigheid. Misschien heb je gehoord van de Tien Geboden zoals je zult niet stelen, niet doden, niet begeren wat van jouw naaste is, geen overspel plegen.
Laat mij een voorbeeld geven. Een groot grondbezitter heeft veel land in bezit met vele koeien, graanvelden en mensen in zijn dienst die zorgen voor de koeien en graanoogsten. Deze mensen ontvangen loon en kunnen daarmee voor hun gezinnen zorgen. De grondbezitter betaalt belasting, zodat andere mensen ook geholpen worden. Hij betaalt ziektekosten zodat de mensen in zijn dienst een goede gezondheidsvoorziening hebben. Op een dag komen de mensen zonder land en nemen zijn grond in bezit, vernielen alle oogsten en machines. Gaan wonen op het land, voeren niets uit, de koeien zijn gedood, geen melkproductie meer en geen graanoogsten meer en blijven leven op kosten van de overheid. Gevolg de mensen in dienst van de grondbezitter zijn werkloos, een zwaardere belasting voor de overheid die in hun levensonderhoud moet voorzien. Hun loon is lager dus kunnen zij veel minder besteden wat slecht is voor de economie van het land. De mensen in het land lijden omdat er minder graan en melk is, omdat er geen productie meer is, maar vernield. Satan en demonen lachen, hun doel is de vernietiging van de mens.
Een ander voorbeeld. Jarenlang was de arbeiderspartij aan de macht in Nederland, en gaf meer geld uit dan dat er aan belastingen binnen kwam. De schuld en rente groeide totdat onbetaalbaar. De volgende partij moest de belastingen verhogen en daar er geen reserve is opgebouwd, na een twintig jaar zijn de schulden afgelost maar nu lijdt de Nederlandse bevolking onder de gevolgen: de pensioen leeftijd gaat omhoog van 65 jaar naar 67 jaar (mogelijk tot 70 jaar) zowel voor man als vrouwen. Nederland kwam redelijk snel uit de wereldcrisis, omdat de Nederlanders sparen. In de crises werden mensen werkloos, maar dankzij hun spaargeld konden zij bijna op hetzelfde niveau blijven leven, wat de Nederlandse economie hielp. Regeren betekent vooruit zien, zorg dragen voor de toekomst en niet nu al je geld opmaken.
Zo God wilde de oplossing bedenken voor de straf op de ongehoorzaamheid en zonde van de mens. Jezus bood aan die straf op zich te nemen. Hij legde alle heerlijkheid en macht af die Hij had in de Hemel en werd op aarde geboren met een menselijk lichaam en menselijk zwakheden. Satan bracht wel verleidingen in zijn leven op aarde. Op 33-jarige leeftijd werd hij onschuldig veroordeeld tot de dood aan het kruis van Golgotha. Jezus werd voor onze zonde aan het kruis gespijkerd, een zeer pijnlijk dood. Mensen bespotten hem en daagde hem uit om van het kruis af te komen en zijn macht te tonen. Een poging van satan zodat Jezus niet zou sterven aan het kruis en onze zonde op zich zou nemen. Echter Jezus hield vol en stierf.
Einde verhaal? NEE, Jezus werd door God de Vader uit de dood verlost en Hij stond op uit de dood en enkele (een 40) dagen later keerde Hij terug naar de Hemel (de Hemelvaart). Voor een ieder die gelooft dat Jezus is gestorven voor zijn of haar zonde, staat de deur open om na de dood te leven in de Hemel, zonder scheiding van God, miljarden jaren (oneindig) zonder pijn of verdriet in vrede, geluk en blijdschap.
Alles goed en wel, maar dat helpt mij niets in dit ellendige leven op aarde. Gelukkig FOUT!
Tien dagen na de Hemelvaart gebeurde er iets geweldigs. De Heilige Geest maakte zijn inwoning in de volgelingen van Jezus. Maar dit is niet beperkt gebleven tot zijn volgelingen, de Bijbel zegt dat een ieder die erkent zondaar te zijn en gelooft dat Jezus Christus (Christus staat op Zijn opstanding uit de dood) is gestorven voor zijn of haar zonde, de inwoning van de Heilige Geest ontvangt. De Heilige Geest is Geest. Hoe weet je dat de Heilige Geest bestaat? Eenvoudig door de werking van de Heilige Geest! Voorbeeld: Wind bestaat, hoe weet je dat? Doordat de wind blaast, voel je de wind. De kracht van de wind blaast bomen omver, stuwt zeegolven omhoog. De christen (de mens die erkent en gelooft in Jezus Christus) ervaart de kracht van de Heilige Geest in zijn of haar leven, MITS hij of zij zich hiervoor open stelt.

Openstellen voor de kracht van de Heilige Geest in jouw leven

Zijn er voorwaarden? Ja zeker, wil je de kracht van de Heilige Geest in jouw leven ervaren, dan moet je in gehoorzaamheid en vrede met God leven. Het is jouw vrije keuze of je dagelijks voor God kiest of niet. Satan haat jouw keuze en zal proberen of je van het geloof af te trekken en niet in gehoorzaamheid te leven. Je dient je te wapenen tegen satan en demonen. Hoe?
Dat houdt in een dagelijks belijden van zonde, dagelijks Bijbellezen (God spreekt tot jou en geeft jou raad voor jouw dagelijkse leven) en dagelijks gebed (Jouw gesprek, jouw bespreking van jouw problemen met God).
Zoek een kerk waar het christelijke geloof uitgeoefend wordt, met Bijbelstudie en cursussen om te groeien in het geloof.
Zo hoe ervaar je de kracht van de Heilige Geest? Voorwaarde is jouw dagelijkse leven met God. Een voorbeeld, in een goed huwelijk is er dagelijks contact tussen man en vrouw, worden de dingen besproken, overlegd in financiële zaken, tijd voor elkaar en de kinderen, een goede communicatie. Hetzelfde geldt voor jouw leven met God. Een dagelijkse communicatie en overleg met God. Je openstellen voor de wil van God. Middels de Bijbel spreekt God tot jou. Onderwijst de Bijbel wat mensen fout doen, het is een rijk sociologisch boek met vele wijze lessen en geeft inzicht in de mens. Middels jouw gebed leg je jouw problemen en moeilijkheden voor aan God, vraag je de steun van God.
Dat geeft ala minuut oplossing van mijn nood? Soms getuigen de drugverslaafden en alcoholverslaafden die onmiddellijk dan wel snel verlost werden van hun verslaving, terwijl anderen bleven worstelen. Ik denk dat dit te maken heeft met de volkomen overgave aan Jezus en Heilige Geest. Anderen genazen onmiddellijk van hun ziekte, maar God geneest niet in alle gevolgen, Hij is Souverein, Hij beslist. Hij weet wat voor de mens het beste is. Soms is een dood beter dan een jarenlang strijden tegen kanker. God test de mens voor hij of zij werkelijk op Hem vertrouwt. Niet iedere werkloze ontvangt snel een baan. In mijn geval durende het 2-3 jaar, maar in die tijd mocht ik geestelijk groeien omdat ik er alle tijd voor had.
Heb ik ook honger gekend? Ja, maar nooit ernstig, ik overleefde en ontving voedsel. Het heeft mij geleerd om zorg te dragen voor de armen die voedsel en kleding nodig hebben.
Ja, ook jouw leven is van belang. Moeilijke tijden onderwijzen de mens met lessen voor de toekomst.In moeilijke tijden zul je de kracht van de Heilige Geest ervaren, juist om door die moeilijkheden heen te gaan. De zelfdoding, het in opstand komen, dingen gaan vernielen en protesteren zijn uitingen van de machten der duisternis en zwakheid. God wil dat je jou verzet tegen deze dingen en Hem volgt in de strijd tegen het kwade.

Zo waar leef je voor?

God schiep de mens om de aarde te beheersen over de zee, de oceanen, de dieren, de vogels en de vissen lezen wij in Genesis, het eerste boek in de Bijbel. Heden zien wij het enorme egoïsme van de mens met de gevolgen van ontbossing en mileu vervuiling. De mens faalt. Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus, gezonden door God de Vader om in plaats van de mens te sterven aan het Kruis om de zonden weg te nemen. Jezus overwon de dood en na drie dagen werd Hij door God de Vader uit de dood opgewekt. Jezus volbracht Zijn werk op aarde opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat (dat wil zeggen de straf op zijn of haar zonde krijgt) maar eeuwig leven in de Hemel.
Zo waar leef je voor? Nu is het de keuze van ieder individueel mens om te kiezen om in Jezus Christus te geloven. Deze persoon ontvangt eeuwig leven in de Hemel en zal als koning heersen in het Duizendjarig Koninkrijk wanneer Jezus Christus als Koning der Koningen zal regeren op de aarde. Na de keuze om te geloven in de Here Jezus Christus BEGINT DE NIEUWE OPDRACHT:

  1. Tot eer van God te leven en Hem alleen te aanbidden.
  2. Middels de kracht van de Heilige Geest (die men onmiddellijk ontvangt na het geloven in Jezus) niet meer toe te geven aan de zonden.
  3. De Heilige Geest helpt de gelovige om de Bijbel te begrijpen, maar het is aan de gelovige om DAGELIJKS de Bijbel te lezen. Dat is een vrije keuze.
  4. De Heilige Geest helpt om te bidden voor jouw persoonlijke leven, andere mensen en de dingen in de wereld.
  5. HET DOEL VAN HET LEVEN OP AARDE IS DE VOORBEREIDING OM GESCHIKT TE WORDEN OM ALS KONING IN DIT KONINKRIJK TE REGEREN.

Het is aan jou de keuze

Je hebt de volkomen vrije keuze om voor of tegen God te kiezen. Hou met jouw keuze rekening dat het bepaalt jouw leven op aarde en voor de eeuwigheid. God biedt jou de mogelijkheid om met Hem te leven. Vandaag kun jij de beslissing nemen om een einde aan jouw radeloosheid te maken, te bidden help mij God, ik ben zwak, ik zie het niet zitten, wijs mij de weg, wijs mij de weg tot U.

Wil je hulp, neem dan contact met onsvia help-me@ezbb.org of via onderstaande link. Je staat niet alleen, er zijn mensen die je willen helpen. Ongeacht hoe jij over dingen denkt. Ongeacht of je het eens bent met het hierboven geschreven.

Definities

Macumba is een demonische ritueel waarbij voedsel, drank en vlees geofferd wordt aan geesten (demonen) tot vervloeking (soms de dood) van een persoon. Eigendommen van deze persoon (bijvoorbeeld kleding) of een foto worden zijn aanwezig bij de offering. Soms ga het zo ver dat menselijk bloed wordt aangeboden, een baby of kind wordt gedood en geofferd.
Pratica de Macumba
Offer van macumba en foto van de vervloekte persoon

Hitler met hakenkruisGaskamerHitler, een dictator die de macht had in Duitsland van 1939-1945. Hij wenste een superras, vele mongolen en Joden (circa 6 miljoen) werden vermoord in de gaskamers van de concentratiekampen.

Nazist, een aanhanger van Hitler. De Nazisten pakten de mensen op, vervoerden ze naar concentratiekampen, voerden afschuwelijke experimenten uit tot kweek van een superras, martelden de gevangenen.

Fascisme is een extreme vorm van nationalisme, tegen parlementair bestuur, antidemocratisch, bedacht door Benito Mussolini in Italië. Ingesteld in Italië van 1922 tot 1943, aanhanger van Hitler. Het systeem waarbij de leider zijn wil oplegt aan de ander.

Hakenkruis, het symbool van de nazisten.