Preek 13 Wilfred - Het corona virus

Het corona virus doodt minder mensen dan in het verkeer. Is deze paniek voor corona virus nodig?
Winkels en kerken sluiten hun deuren. Beurzen dalen. Waarom deze paniek? Dit virus doodt minder mensen per dag dan er worden gedood in het verkeer en andere (dodelijke) ziekten. Het is duidelijk een eerste aanval van satan omdat hij aan de macht wenst te komen en de wereld te regeren. We leven in de eindtijd, zoals ik reeds zei, het is mogelijk dat de Opname van de Gemeente volgend jaar zal plaatsvinden. En daarmee begint de tijd van de Grote Verdrukking. Satan heeft een grote val op de beurzen nodig, een grote paniek om de macht in de wereld te krijgen en de controle over de wereld te verkrijgen. Tegenwoordig zijn mensen al in paniek door dit corona virus, die vooral gericht is op ouderen ouder dan 75 jaar (satan wil af van pensioen betalingen). Het corona virus wordt valselijk de schuld gegeven van de dood van mensen die al kanker hebben of dodelijke ziekten hebben of suikerziekte, want een normale griep doodt deze mensen ook. Het is heel verkeerd dat kerken hun deuren sluiten, want juist op dat moment moeten ze de deuren 24 uur openen, zodat mensen in de kerk geholpen kunnen worden en begrijpen wie (satan) achter dit virus zit. Satan wint wanneer kerken hun deuren sluiten omdat het de gelovigen belet het heilige avondmaal te vieren, de herinnering aan Jezus Christus, wat satan haat. Dus kerken die sluiten geven de controle over satan. Mensen met symptomen of het virus hebben dienen binnen te blijven en niet naar buiten gaan, en kunnen de dienst op internet of televisie bekijken. En het Heilige Avondmaal op de juiste wijze thuis te vieren, (bekijk mijn preek 7).
Dit is het moment voor gelovigen om te bidden, God aan te roepen om een einde te maken aan dit corona virus en de beursval te beëindigen. Dit is de verplichting van elke gelovige om met volharding te bidden, vele malen per dag, waar je ook bent, het maakt geen plaats voor satan en demonen. Juist degenen die thuis moeten blijven, moeten de christenen gebruiken om 1-4 uur per dag te bidden (bekijk mijn preek 11), de Bijbel te bestuderen op internet zijn vele Bijbel commentaren en op mijn website www.bijbelstudies.org beschikbaar, jouw geestelijk leven en relatie met God te verbeteren en als je nog niet behoord (bekijk mijn preek 2) tot de wijze maagden om jouw leven onder de controle van de Heilige Geest te stellen zodat je meegaat bij de Opname van de Gemeente. En je niet behoort tot de dwaze maagden en achterblijft op aarde en door de Grote Verdrukking gaat, want daarvan is dit corona virus een voorproefje.