God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Wat betekent Pasen?

Páscao

De betekenis van Pasen: Exodus uit Egypte, de kruisiging van Jezus of de paashaas.
Pasen was voorbij en ik zag de Tien Geboden en de Apocalyps op RecordTV (Braziliaanse televisie). Dat zette me aan het denken, geeft dat geen duidelijke boodschap aan de Brazilianen en de wereld?
Veel mensen kopen paaseieren zonder de werkelijke oorsprong van Pasen te kennen en hun kinderen les te geven. De kinderen van Israëlieten worden heel goed onderwezen over de betekenis van Pasen. Is dit belangrijk? JA, we hebben het over de zaligheid van de zonde en we krijgen het eeuwige leven of niet na de dood.
De aflevering van bloed op de deurposten vóór de uittocht uit Egypte van de Israëlieten was indrukwekkend. Dit beschermde tegen de engel des doods en verhinderde de engel des doods om de eerstgeborene te doden. De koning van Egypte werd gewaarschuwd wat er zou gebeuren als hij de Israëlieten niet zou laten gaan. Toch bleef hij op zijn goden vertrouwen. Goden gemaakt door dezelfde man van hout en goud. Sinds nieuwe onbeschermde plagen vervolgt hij ze. Een man genaamd Jori (in de film Tien Geboden) heeft de wil om bescherming te zoeken bij de Israëlieten, maar hij gehoorzaamt de koning en verlaat het paleis niet. Daarom sterft hij. Terwijl andere Egyptenaren samen met de Israëlieten bescherming zoeken en hun eerstgeborenen redden. De roep van de Egyptenaren was groot toen de engel des doods de eerstgeborene van Egypte doodde.
Welke les is dit voor ons, heiden en gelovig? HEEL VEEL. De wereld heeft de Bijbel, het internet, deze Tien Geboden en Openbaring-films, slechts zeer weinigen hebben geen toegang, maar het grootste deel van de wereld heeft toegang tot kennis over redding in Jezus Christus. Vele zijn de tekenen dat de opname nabij is. Maar mensen houden van het leven in de wereld met zijn rijkdom en demonen. Zonder de naastenliefde en de mens is erg egoïstisch. Mensen zoeken God niet, ze denken dat er geen leven na de dood is. Wetenschappers proberen het leven te verlengen omdat de mens graag langer zou willen leven. Terwijl het antwoord is dat elke persoon het eeuwige leven heeft, maar de vraag is WAAR na de dood? In de hemel of in de poel des vuurs. Deze plaats wordt bepaald door elke persoon zelf, wat heel duidelijk werd getoond in deze aflevering van Tien Geboden. De koning en Jori kozen verkeerd. De eerstgeborene van koning en Jori (die ook eerstgeboren was) stierven. Vergelijkbaar met de mensen die naar de poel des vuurs gaan (eeuwige dood). Zij die het bloed aan aan de deurpost strijken, werden gered. Vergelijkbaar met mensen die naar de hemel gaan (eeuwig leven).

Deze aflevering maakte veel indruk op me. Elke persoon heeft een keuze. God geeft ons de Bijbel, deze films, het internet met de gratis Bijbel en Bijbel commentaren. Bijna niemand heeft een excuus om te zeggen WEET NIET. Iedereen moet beslissen. De Egyptenaren weenden hardop. Ze komen het meer van vuur binnen en huilen luid.
In deze film had de koning 15 dagen na te denken, de Egyptenaren hadden de tijd om te kiezen. Vandaag is het einde van je leven, dood of opname. Je hebt al gekozen, weet je waar je naartoe gaat? Dit is geen grap! Het is jouw leven na de dood!

Het andere verhaal komt uit Openbaring. Ze hebben twee wetenschappers. Ik wilde de Bijbel absoluut niet geloven. Hij weet alles van het universum, ook al kon de robot de Bijbel niet afkeuren, hij wilde niet geloven.
Veel wetenschappers zijn zo, ze zijn blind. Geloof in een GROTE SLANG (grote explosie). Omdat God behoefte heeft, heeft een oorsprong. Maar ook de oerknal heeft materiaal nodig om te ontploffen, dus dat is ook een oorsprong. De evolutietheorie heeft ook een oorsprong, een cel nodig.
Dr. Werner von Braun gelooft in Jezus Christus, hij zei dat het universum vele wetten volgde. Daarom is het onmogelijk dat God NIET bestaat. Deze wetten moeten van God zijn!
In tegenstelling tot andere wetenschappers, die antwoorden zoeken. Uiteindelijk accepteert hij Jezus Christus als Redder.
Elke persoon heeft zijn vrije keuze, ja een persoon kan tijd nodig hebben om te onderzoeken. Maar het leven na de dood is niet een enkele jaar (maximaal honderd jaar zoals op aarde), we hebben het over het eeuwige (miljarden jaren)! Neem jouw beslissing voordat het te laat is!

De uittocht uit Egypte van de Israëlieten werd nog steeds gevierd na 4.000 jaar. Dit gebeurde 2000 jaar vóór de geboorte van Jezus. Tegenwoordig vieren christenen het Pascha, 2000 jaar na van Jezus' geboorte.
Wat betekent Pasen voor christenen? Ze vieren dat Jezus aan het Kruis stierf voor de zonden van de mens. Elke persoon zondigt, de tien geboden geven duidelijk aan dat wij mensen niet in staat zijn te leven volgens de geboden van God. Ook al krijgt een dief straf, dat is gevangenschap; elke persoon staat onder de straf van de zonde: de dood en dan de dood het leven in de poel des vuurs. Een andere persoon kan de plaats van de dief innemen, zodat hij in de gevangenis gaat in plaats van de dief. Jezus nam de straf van de zonde op Zichzelf aan het kruis voor iemand die wil geloven in Zijn redding. En ontvang het eeuwige leven in de hemel.
Jezus stierf een vreselijke dood (wat werd getoond in de film Passie van Christus), maar God de Vader werd op de derde dag uit de dood opgewekt. Jezus Christus versloeg de dood en het eeuwige leven in de hemel voor iedereen die in Hem wil geloven. Deze derde dag is Pasen. Zo vieren christenen met Pasen dat Jezus Christus is opgestaan ​​en gezegevierd over de dood.

Lees de Mattheüs Bijbelstudie als je meer wilt weten over Jezus.