WHO, CDC en WEF: De nieuwe Neurenberg processen 2021

Misdaden tegen de menselijkheid

FRONTNIEUWS mei 11, 2021411916

Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische deskundigen onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich heeft een rechtszaak aangespannen tegen de CDC, de WHO en de Davos groep wegens misdaden tegen de menselijkheid.
Fuellmich en zijn team presenteren de ondeugdelijke PCR-test en de instructie aan artsen om elke comorbiditeitsdood als een Covid-19 dood te bestempelen als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% foutief bij 35 cycli. Alle PCR testen die door de CDC zijn uitgevoerd zijn frauduleus. De CDC geeft toe dat elke test van meer dan 28 cycli niet aanvaardbaar is voor een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al ontkracht meer dan 90% van de vermeende Covid-19 infecties die zijn opgespoord door het gebruik van deze ondeugdelijke test, bericht blazingpress.com.

Afgezien van de ondeugdelijke tests en de vervalste overlijdensakten is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève.

Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het Verdrag.

Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de wetten van de Neurenbergse Code, die voorziet in de doodstraf voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.

Het “vaccin” voldoet niet aan de volgende vijf eisen om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie een medisch “experiment” en een proef:

Het verschaft immuniteit tegen het virus

Dit is een “lekke” gentherapie die geen immuniteit verschaft tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen, maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die met Covid-infecties op de ER of ICU moeten worden opgenomen.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en dubbel gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

Vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie

Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie niet. Ook dubbel-gevaccineerden die met Covid zijn geïnfecteerd, zijn gestorven.

Yeadon salueert jonge moedige arts die ontslag nam omdat hij "de leugens niet meer kon verdragen"

Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt nog steeds de overdracht van het virus mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Het gaat om de volgende schendingen van de Neurenberg Code:

 1. Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel
  Niemand mag gedwongen worden een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat zich moeten laten vaccineren, dat het veilig is en geven geen informatie over de nadelige effecten of de gevaren van deze gentherapie.
  Landen gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of een verbod te krijgen om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een Vaccinpaspoort of Groene Pas. Tijdens het proces van Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en leden ter dood gebracht voor het liegen tegen het publiek, waaronder ook veel van de artsen en nazi’s die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.
 2. Neurenbergs Code #2: Lever vruchtbare resultaten op die met andere middelen niet te genezen zijn
  Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt ze geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C, Zink en een versterkt immuunsysteem voor griep en verkoudheid.
 3. Neurenbergse Code #3: Baseer experimenten op resultaten van dierproeven en de natuurlijke geschiedenis van ziekten
  Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In het mRNA-onderzoek dat Phizer gebruikte, werd een kandidaat-studie uitgevoerd met resusapen die BNT162b2 mRNA kregen toegediend en in die studie ontwikkelden alle apen een longontsteking, maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat het jonge gezonde apen waren in de leeftijd van 2-4 jaar.
  Israël heeft Phizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard dat 80% van de ontvangers longontsteking had ten gevolge van het feit dat zij met deze gentherapie waren geïnjecteerd. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Phizer door met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.
  Zweedse sterfgevallen "met" COVID-19 bijna gestopt - toch gaan de massale vaccinaties door.
 4. Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en letsel
  Sinds de invoering van het experiment zijn er in Amerika meer dan 4.000 sterfgevallen en 50.000 kwetsuren door vaccins gemeld, zoals vermeld in het VAERS-rapportagesysteem van de CDC. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000 kwetsuren door vaccins gerapporteerd. Dit is een ernstige overtreding van deze code.
 5. Neurenbergse Code #5: Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er reden is om aan te nemen dat er letsel of de dood zal optreden
  Zie #4, op basis van op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico’s aan die genegeerd zijn voor dit huidige studie gen-experiment.
  Een studie uit 2002 over Sars-Cov spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedstolsels veroorzaken en de Angiotensine 2 expressie belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren en erft al deze risico’s.
 6. Neurenberg Code #6: Het risico mag nooit groter zijn dan het voordeel
  Covid-19 heeft een 98-99% genezingspercentage. De kewetsuren, sterfgevallen en bijwerkingen van mRNA-gentherapie zijn veel groter dan dit risico.
  De verwondingen, doden en nadelige neveneffecten van mRNA-gen-therapie overschrijden dit risico ver. Het gebruik van “lekkende” vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de Marek Kip studie die aantoont dat “hot-virussen” en varianten ontstaan die de ziekte nog dodelijker maken. Dit werd echter door de CDC genegeerd voor menselijk gebruik, terwijl men volledig op de hoogte was van het risico dat nieuwe dodelijker varianten zouden ontstaan door vaccinaties.
 7. Neurenberg Code #7: Voorbereiding moet worden gemaakt tegen zelfs maar de verre mogelijkheid van verwonding, invaliditeit of dood
  Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie werd alleen goedgekeurd in het kader van een noodwet, waarbij dierproeven en proeven op mensen werden overgeslagen, en aan een verkeerd voorgelicht publiek werd opgedrongen.
 8. Neurenberg Code #8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen
  Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap. Veel verkooppunten zoals Walmart, drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.
  Voorbeeldland Chili: coronavaccinaties werken niet, infectiecijfers stijgen niettemin
 9. Neurenberg Code #9: Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen
  Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 artsen, verpleegkundigen, virologen, epidemiologen, zal het experiment niet stoppen. In feite worden er nog meer pogingen ondernomen om wetten te veranderen om naleving van vaccins af te dwingen, verplichte en gedwongen vaccinaties worden doorgedrukt, en experimentele “update”-injecties zijn gepland voor elke 6 maanden, zonder dat er iets wordt gedaan aan het onoverkomelijke aantal doden en gewonden dat al is veroorzaakt door dit experiment. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid.
 10. Code #10 van Neurenberg: De wetenschapper moet het experiment op elk moment stopzetten als er een waarschijnlijke oorzaak is dat het tot verwondingen of de dood leidt.

Het is duidelijk in de statistische rapporteringsgegevens dat dit experiment resulteert in dood en verwonding maar toch doen alle politici, geneesmiddelenbedrijven en zogenaamde deskundigen geen enkele poging om dit gentherapie-experiment te stoppen met het toebrengen van schade aan een verkeerd ingelicht publiek.

Wat kunt u doen om te helpen een einde te maken aan deze misdaad tegen de mensheid?

Deel deze informatie. Maak uw politici, media, dokters, verplegers ervan bewust dat indien zij medeplichtig zijn aan deze misdaad, ook onderworpen zijn aan de wetten van de Conventie van Genève en de code van Neurenberg en berecht kunnen worden, schuldig bevonden en ter dood gebracht. De gerechtelijke procedures worden voortgezet, er is bewijsmateriaal verzameld en een groot en groeiend aantal deskundigen luidt de alarmbel.

Bezoek de website van het Covid Comité op corona-ausschuss.de, en als u door dit misdrijf bent getroffen, meld dan de gebeurtenis (securewhistleblower.com), de betrokken personen en zo veel mogelijk details op deze website.
Misdaden tegen de mensheid treffen ons allen. Ze zijn een misdaad tegen u, uw kinderen, uw ouders, uw grootouders, uw gemeenschap, uw land en uw toekomst.

Dr. Robert Young vindt grafeenoxide en andere verontrustende ingrediënten in alle vier de vaccins

grafeenoxide