God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Romeinen 8:9

Romeinen 8:9

DE GEEST VAN DE GEEST

Als we 1 Korintiërs 2:9-16 lezen, zien we dat God die dingen die onzichtbaar zijn voor de ogen van de natuurlijke mens, aan ons heeft geopenbaard door zijn Geest, want we hebben de Geest ontvangen die van God is, opdat wij zouden weten wat God ons vrijelijk heeft gegeven. Als 'de gedachten of gedachten van het vlees' aards zijn, richt 'de gedachten van de Geest' zich 'op de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God' (Kol. 3:1). Het ware leven van een mens is in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs 1:3; 2:6). Verderop in dit hoofdstuk spreekt Paulus over de eerstelingen van de Geest, wat betekent dat de Geest een voorsmaak is (of een zegen die vooraf wordt genoten) van de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard bij de komst van Christus Jezus.