BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven.
Welkom bij de HGNZ.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Lees verder

Jouw browser ondersteunt geen canvas.

Laatste revisie 6 december 2022 Wat is nieuw?

Wat is de Bijbeltekst voor vandaag? Johannes 12:25

Deze website is ook toegankelijk via www.hgnz.org

Zacharia 14
Zacharia 14

Bijbelstudie
Zacharia 13
Zacharia 13

Bijbelstudie
Zacharia 12
Zacharia 12

Bijbelstudie

BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven.

Lees verder

Laatste revisie 6 december 2022. Wat is nieuw?

Wat is de Bijbeltekst voor vandaag?
Johannes 12:25

Zacharia 14
Zacharia 14

Bijbelstudie

Deze website is ook toegankelijk via www.hgnz.org

Lees de Bijbel in het Nederlands

BijbelNBG Bijbel on-line

Bijbelstudie Genesis

Geeft vers voor vers uitleg. De zondeval. Wat is zonde. De afwijzing van Kaïns offer: zonder bloedstorting, geen vergeving. De zondvloed. Gods verbond. De Bijbelstudie Genesis geeft een verklaring van wat is zonde. Waarom de noodzaak van Verlossing door het bloed van Jezus Christus? De ark van Noach. Wat is de waarheid de schepping of evolutie? De bouw van de Toren van Babel en de spraakverwarring. De strijd van Abraham in het Beloofde Land. Het geven van tienden door Abram aan Melchisedek. Gods beloften aan Abraham. De beloofde Zoon Isaak. Verwoesting van Sodom en Gomorra. De geboorte van Isaak en Gods belofte.

Bijbel studie

Genesis Bijbelstudie

Bijbelstudie Exodus 25-28, De Tabernakel

Video en Diapresentatie. De betekenis Tabernakel vertaalt naar het offer van Jezus aan het kruis. Het zondoffer van Jezus Christus. Het perfecte Lam Jezus Christus. Vergeving door het bloed van Jezus. De Hoge Priester in het Oude en Nieuwe Testament. De priesterlijke taken van de christen. Het christelijke koninklijke priesterschap.

Bekijk

Tabernakel Bijbelstudie

Bijbestudie Nehemia

Uitleg vers voor vers. Wat zijn de lessen die wij als gelovige kunnen leren uit Nehemia's leven? Discipelschap. Lauwheid. Opdracht. Bouwen. Moeilijkheden. Bijbel lezen. Nehemia een beeld van Jezus. Geloof's studie. De Bijbelstudie Nehemia laat zien het doorzettingsvermogen van Nehemia, zijn strijd voor de weder opbouw van de muren van Jeruzalem. Het geeft waardevolle lessen voor de strijd van de christen.

Bijbel studie

Nehemia Bijbelstudie

Bijbelstudie Mattheüs

Vers voor vers. Waarom de maagdelijke geboorte? Verzoekingen van Jezus door satan. Uitleg van de Bergrede. Oordeel over de mens. Gelijkenissen door Jezus. Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden. Onderwijs door Jezus. Het Koninkrijk der Hemelen. Het recht des keizers. Wie is de Christus? De wijze en dwaze maagden. De wederkomsten van Jezus Christus. Één wordt opgenomen de ander blijft achter. Jezus geeft de geest. De kruisiging en opstanding van Jezus. Drie dagen en drie nachten. Uitzending en opdracht door Jezus.

Bijbel studie

Mattheus Bijbelstudie

Evangelie van Johannes

Hoe kan men het eeuwige leven in de Hemel verkrijgen? Uitleg van het evangelie aan de hand van voorbeelden. Waarom heeft de mens verlossing nodig? Waarom ben je gescheiden van God? Ik begrijp niet waarom ik redding nodig heb. Waarom is geloven in Jezus zo moeilijk. Het leven gaat niet over rozen.

Bijbel studie

Jesus Speared

Bijbelstudie Korinthiërs

Wat betekent het dat de gelovige voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen en verantwoording dient af te leggen over zijn/haar leven op aarde? Goede werkers ontvangen loon van Jezus. Slechte werkers worden gered als door het vuur heen. De christen is een heilige tempel. In de christen woont de Heilige Geest.

Bijbel studie

Korinthiers Bijbelstudie

Bijbelstudie Galaten

Vers voor vers. De Bijbelstudie Galaten vertelt hoe Paulus apostel werd en erkend. Eén evangelie. Rechtvaardging door de wet of door het geloof? De christelijke vrijheid. Vlees of Geest? Begrafenis of crematie, of vrije keus? Is tatoeages toegestaan of vrije keus? Hoe behaag je God? Houden van de wet, de Tora? Wat zijn de werken van het VLEES? Wat zijn de werken van de GEEST?

Bijbel studie

Galaten Bijbelstudie

Bijbelstudie Efezes

Vers voor vers. Leg het oude leven af en wandel in het nieuwe leven onder leiding van de Heilige Geest. Doof de Heilige Geest niet uit. Voorbede door de christen. Soldaat van de Here Jezus Christus. Wapenuitrusting van Efeze 6. Verzegeld met de Heilige Geest.

Bijbel studie

Efeze BijbelstudieTimoteüs

Openbaring

Bijbelse Onderwerpen

Jezus Aangenomen

Ik heb Jezus aangenomen,
wat nu?

Geschikt voor kringen. Wat betekent het om een christen te zijn? Stap voor stap in het christelijke leven. Wat betekent de doop? Wat is zonde? Wat betekent wedergeboorte? Wat is leven in de wereld? Welke drie graden van zonde zijn er?

Lees verder

Bijbel lezen

Hoe lees ik mijn Bijbel?

De Bijbel lezen is niet gelijk zoals men een roman of boek leest. Zo hoe lees ik mijn Bijbel? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen begrijpen? Wat er in de Bijbel staat geschreven? Bijbellezen is jouw Stille tijd met God. Middels Bijbellezen leer je de Wil van God kennen, het is de Heilige Geest die jouw ogen opent. Door Bijbellezen leer je Gods geboden kennen. De christelijke waarden en normen.

Lees verder

Evangelie

Wat is het Evangelie?

Vragen over het evangelie en redding in deze moderne tijd. Vergeving van zonde. Het bloed en water bij de dood van de Here Jezus Christus. Aanbod van vergeving. Drie dagen en drie nachten van de dood van Jezus. Is het evangelie gratis? Welke prijs moet ik betalen?

Lees verder

Televisie Preken

Preken door Wilfred Starrenburg

Kijk nu

Televisie Openbaring Preken

Openbaring
Preken door Wilfred Starrenburg
Kijk nu

Televisie Covid Preken

Covid-19 door Wilfred Starrenburg

Kijk nu

Reis door Israel

Reis door Israël, deel 1
Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4.

Kijk nu

Reis door Israel2

Onze reis door Israël, deel 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tower of David, City of David, Olijfberg, Golden Gate, Zaal van het Heilige Avondmaal, Gethsemane, Via Dolorosa (Kruisweg), Graf van Jesus, Klaagmuur, Klaagmuur tunnels, Yad Vashem (Holocaust) museum

Kijk nu

Televisie Preken

Preken door Wilfred Starrenburg

Kijk nu

Televisie Openbaring Preken

Openbaring
Preken door Wilfred Starrenburg
Kijk nu

Televisie Covid Preken

Covid-19 door Wilfred Starrenburg

Kijk nu

Reis door Israel

Reis door Israël, deel 1
Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4.

Kijk nu

Reis door Israel2

Onze reis door Israël, deel 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tower of David, City of David, Olijfberg, Golden Gate, Zaal van het Heilige Avondmaal, Gethsemane, Via Dolorosa (Kruisweg), Graf van Jesus, Klaagmuur, Klaagmuur tunnels, Yad Vashem (Holocaust) museum

Kijk nu

Het Goede Nieuws Zending (HGNZ) of EZZB

AdresRua Clóvis Líra 246, Nova Parnamirim,
Parnamirim - RN
Brazilië

Telefoon
(0055)(84) 99142 5210

Email
info@ezbb.org

Over De Auteur

De schrijver van de Bijbel studies is Wilfred René Starrenburg. Heeft eerst een technische vliegtuig opleiding (grondwerktuigkundige) gevolgd en afgestudeerd aan de HTS informatica (bachelor degree). Gewerkt in Iran, Zweden, Ierland, Engeland en Nederland. 3-jarige interne Bijbelschool opleiding. Woont met vrouw en twee kinderen in Brazilië.