Plaat donkere wereldTabernakelBijbel NehemiaBijbel MateusBijbel JohannesBijbel CorinthiërsBijbel EfezeBijbel TimoteusBijbel Openbaring
Ga dan heen en maak al de mensen op de aarde tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen om al mijn geboden te doen, zoals Ik u die bevolen heb. Mattheus 28:19

BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven. Welkom bij de EZBB.

InstagramLaatste revisie 25 september 2020
Dagelijkse studie van een Bijbeltekst op Instagrambijbelstudies_wilfred

Deze online Bijbelstudies kun je gratis bekijken op deze website. Het doel van deze online Bijbelstudies is:

  1. Je de Bijbel beter te laten begrijpen. Uitleg van de Bijbel.
  2. Wat betekent het om een christen te zijn? Je hebt Jezus Christus aangenomen, hoe nu verder?
  3. Wat betekent het geestelijke leven voor een christen?
  4. Te groeien van de melk tot vast voedsel (Hebreeën 5:12-14). God zegt Zelf in Hosea 4:6 "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis".
  5. Wat betekent "het leven onder controle van de Heilige Geest"? Een handleiding voor de gelovige.
  6. Wanneer is de Opname van de Gemeente? Wanneer komt Jezus Christus terug om de gelovigen naar de Hemel te brengen?
  7. Voor de jeugd en hun ouders: Christelijke seksuele voorlichting.

De Bijbelstudies dienen om jou te laten groeien in de kennis van Gods Woord. De Heilige Geest is aan elke gelovige gegeven om de Bijbel te begrijpen en om jou te helpen Gods Wil en geboden te volbrengen.
De Bijbel studies kunnen gebruik worden als een handleiding voor Bijbelkringen.
Overzicht Bijbelstudie gratis: Genesis, Exodus, Nehemia, Mattheus, Korinthiërs, Galaten, Efeze, Timoteüs, Openbaring. Uitleg vers voor vers.
Bijbelse onderwerpen en thema's: Ik heb Jezus aangenomen, wat nu? Hoe lees ik mijn Bijbel? Evangelie, FAQ vragen, Hemel, Gebed, Christelijk geestelijk leven, Israël, Wat betekent Pasen en Pinksteren, Tijdperken, Tienden, Waar leef ik voor? Wedergeboorte, Wederkomst Christus, Christelijke seksuele voorlichting.

Wat is er nieuw?

Vacatures

Wij hebben vrijwillers nodig om deze websites in hun moedertaal te vertalen.

Bijbel lezen

Wat is de Bijbeltekst voor vandaag? 1 Samuël 15:23


NIEUW: Openbaring 19
Openbaring 19

Openbaring 18
Openbaring 18

Rechts in de menu bar, the TAAL knop. Het begin van 12 meer talen:

Arabisch, Hebreeuws, Hindi,
Frans, Italiaans, Duits,
Pools, Roemenië, Ukraine,
Indonesisch, Chinees en Vietnamees.

Bid a.u.b. dat de Here voor het benodigde geld zal zorgen voor de vertalingen
Als u ons wilt helpen met een donatie, neem a.u.b. contact met ons op via [email protected]

Bijbel NBG
BijbelBijbel on-line

BIJBELSTUDIE


BIJBELSTUDIES

Inhoud gratis online Bijbelstudies:

Bijbelstudie Genesis

Genesis BijbelstudieGeeft vers voor vers uitleg. De zondeval. Wat is zonde. De afwijzing van Kaïns offer: zonder bloedstorting, geen vergeving. De zondvloed. Gods verbond. De Bijbelstudie Genesis geeft een verklaring van wat is zonde. Waarom de noodzaak van Verlossing door het bloed van Jezus Christus. De ark van Noach. Wat is de waarheid de schepping of evolutie? De bouw van de Toren van Babel en de spraakverwarring. De strijd van Abraham in het Beloofde Land. Het geven van tienden door Abram aan Melchisedek. Gods beloften aan Abraham. De beloofde Zoon Isaak. Verwoesting van Sodom en Gomorra. De geboorte van Isaak en Gods belofte.

Exodus 25-28, Bijbelstudie Tabernakel.

Exodus BijbelstudieVideo en Diapresentatie. De betekenis Tabernakel vertaalt naar het offer van Jezus aan het kruis. Het zondoffer van Jezus Christus. Het perfecte Lam Jezus Christus. Vergeving door het bloed van Jezus. De Hoge Priester in het Oude en Nieuwe Testament. De priesterlijke taken van de christen. Het christelijke koninklijke priesterschap.

Bijbelstudie Nehemia

Nehemia BijbelstudieUitleg vers voor vers. Wat zijn de lessen die wij als gelovige kunnen leren uit Nehemia's leven? Discipelschap. Lauwheid. Opdracht. Bouwen. Moeilijkheden. Bijbel lezen. Nehemia een beeld van Jezus. Geloof's studie. De Bijbelstudie Nehemia laat zien het doorzettingsvermogen van Nehemia, zijn strijd voor de weder opbouw van de muren van Jeruzalem. Het geeft waardevolle lessen voor de strijd van de christen.

Bijbelstudie Mattheüs

Mattheüs BijbelstudieVers voor vers. Waarom de maagdelijke geboorte? Verzoekingen van Jezus door satan. Uitleg van de Bergrede. Oordeel over de mens. Gelijkenissen door Jezus. Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden. Onderwijs door Jezus. Het Koninkrijk der Hemelen. Het recht des keizers. Wie is de Christus? De wijze en dwaze maagden. De wederkomsten van Jezus Christus. Één wordt opgenomen de ander blijft achter. Jezus geeft de geest. De kruisiging en opstanding van Jezus. Drie dagen en drie nachten. Uitzending en opdracht door Jezus.

Evangelie van Johannes

Het goede nieuwsHoe kan men het eeuwige leven in de Hemel verkrijgen? Uitleg van het evangelie aan de hand van voorbeelden. Waarom heeft de mens verlossing nodig? Waarom ben je gescheiden van God? Ik begrijp niet waarom ik redding nodig heb. Waarom is geloven in Jezus zo moeilijk. Het leven gaat niet over rozen.

Bijbelstudie Korinthiërs

Korinthe BijbelstudieWat betekent het dat de gelovige voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen en verantwoording dient af te leggen over zijn/haar leven op aarde? Goede werkers ontvangen loon van Jezus. Slechte werkers worden gered als door het vuur heen. De christen is een heilige tempel. In de christen woont de Heilige Geest.

Bijbelstudie Galaten

Galaten BijbelstudieVers voor vers. De Bijbelstudie Galaten vertelt hoe Paulus apostel werd en erkend. Eén evangelie. Rechtvaardging door de wet of door het geloof? De christelijke vrijheid. Vlees of Geest? Begrafenis of crematie, of vrije keus? Is tatoeages toegestaan of vrije keus? Hoe behaag je God? Houden van de wet, de Tora? Wat zijn de werken van het VLEES? Wat zijn de werken van de GEEST?

Bijbelstudie Efeze

Efeze BijbelstudieVers voor vers. Leg het oude leven af en wandel in het nieuwe leven onder leiding van de Heilige Geest. Doof de Heilige Geest niet uit. Voorbede door de christen. Soldaat van de Here Jezus Christus. Wapenuitrusting van Efeze 6. Verzegeld met de Heilige Geest.

Timoteüs Bijbelstudie

Timoteus BijbelstudieVers voor vers. Dwaalleraars. Aan welke eisen moet een arbeider (voorganger, oudste, diaken) voldoen in de dienst van Jezus. Voorbereiding op de strijd tegen satan en demonen. Taak van Gods arbeid(st)ers. Pas op voor afvalligheid van geloof. Gedrag van de vrouwelijke kerkleden. De Bijbelstudie 2 Timoteüs geeft uitleg over soldaat voor Jezus, strijd tegen de duivel, oorlog en het evangelie, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, evangelie, woord van God. Hoe bereid jij je voor op de strijd. Volledige inzet voor de strijd en overwinning. Nut van de Heilige Schriften, Oude en Nieuwe Testament.

Bijbelstudie Openbaring

Openbaring BijbelstudieVers voor vers. De Bijbelstudie Openbaring geeft een (mogelijke) verklaring van wat er in het laatste der dagen gaat gebeuren, de eindtijd. De 7 gemeentes. De oudsten en het Lam. De tijd van de Grote Verdrukking en de Anti-Christ. De verkondiging van het Koninkrijk Gods door de 144.000. De plagen van de zeven bazuinen. Het getal 666. Het Beest. De Anti-Christ. 1000-jarige Koninkrijk. De straf van God over de zonde van de mens.

ONLINE

BIJBELSE ONDERWERPEN

Ik heb Jezus aangenomen, wat nu?

Geschikt voor kringen. Wat betekent het om een christen te zijn? Stap voor stap in het christelijke leven. Wat betekent de doop? Wat is zonde? Wat betekent wedergeboorte? Wat is leven in de wereld? Welke drie graden van zonde zijn er?

Hoe lees ik mijn Bijbel?

De Bijbel lezen is niet gelijk zoals men een roman of boek leest. Zo hoe lees ik mijn Bijbel? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen begrijpen? Wat er in de Bijbel staat geschreven?

Wat is het Evangelie?

Vragen over het evangelie en redding in deze moderne tijd. Vergeving van zonde. Het bloed en water bij de dood van de Here Jezus Christus. Aanbod van vergeving. Drie dagen en drie nachten.

FAQ vragen

FAQ. Antwoorden op veelgestelde vragen door niet-christenen en christenen.

Wat is de Hemel?

Wat zegt de Bijbel ons over de Hemel? Engelen. De derde Hemel. Jouw woning in de Hemel?

Wat is gebed?

Wat zegt de Bijbel over bidden? De Here God verwacht het geloof van de gelovige. De gelovige bidt in de Naam van de Here Jezus Christus.

Wat is Geestelijk Leven?

Het christelijke geestelijke leven. Wat zegt de Bijbel over. Huwelijk. Opstanding. Doop. Ziekte en genezing. Tiende. Abortus. Euthanasie. Acupunctuur. Boeddhisme. Islam. Homeopathie. Samenwonen. Horoscopen. Homoseksualiteit. Yoga. Wat nu na zonde?

Wat is de betekenis van Israël?

Bijbelstudie Is er nog een Gods plan voor Israël ? Wat zegt de Bijbel over het volk van God en de huidige staat Israël.

Wat betekent Pasen?

Exodus uit Egypte. De kruisiging van Jezus. Of de paashaas? Maar wat zegt de Bijbel over Pasen, de dood van Jezus Christus?

Wat betekent Pinksteren?

Wat betekent Hemelvaart? Wat is Pinksteren? Wat zegt de Bijbel hierover? Geldt doop in de Heilige Geest ook nog vandaag? De overgangsfase. Onderzoek de bron van het spreken in tongen.

Wat zijn de Tijdperken?

Illustratie met jaartallen over de diverse gebeurtenissen in het Oude Testament. De tijdperken van de schepping tot de Here Jezus Christus. Onschuld. Zonde. Geweten. Menselijke regering. Belofte en onder de wet.

Waarom het geven van tiende?

Vragen en Bijbelse antwoorden over tiende en giften. Deze zijn hard nodig voor het werk van de Here Jezus Christus, zoals de evangelie verkondiging en zending.

Waar leef ik voor?

Vragen en antwoorden de zin van het leven op deze aarde. Ben je depressie? Zie je het niet meer zitten? Ben je van plan een einde aan je leven te maken. Lees eerst dit hoofdstuk.

Wat is wedergeboorte?

Vragen en antwoorden over het opnieuw geboren worden. Wat betekent wedergeboorte? Nikodemus en Jezus.

Wat betekent de Wederkomst van Christus?

De Wederkomst van Christus. Jouw lichamelijke transformatie. Eindtijd. Tweede Wederkomst van Jezus.

Hoe geef je Christelijke seksuele voorlichting?

Christelijke seksuele voorlichting voor kinderen vanaf 9 en 14 jaar. De Bijbel zegt dat het de taak is van de ouders om hun kinderen te onderwijzen.

VIDEO's

Reis door Israel
Klik op plaatje om video te zien, 1 uur
Reis door Israel Deel 2
Klik op plaatje om video te zien, 51 min.
Onze reis door Israel, Deel 1,
Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4.
Onze reis door Israel, Deel 2, Jeruzalem, Bethlehem, Tower of David, City of David, Olijfberg, Golden Gate, Zaal van het Heilige Avondmaal, Gethsemane, Via Dolorosa (Kruisweg), Graf van Jesus, Klaagmuur, Klaagmuur tunnels, Yad Vashem (Holocaust) museum

Meer video´'s op Televisie.

PROFETIËN

Days of Ezekiel
VIDEOS over de vervulling van Bijbelse PROFETIËN vandaag de dag, door Amir